Sou a: Inici > Diputació i territori > Comissions Especials de la Diputació de Lleida
Diputació i territori

Comissions Especials de la Diputació de Lleida

Especial de comptes

La reunió d’aquesta Comissió tindrà lloc sota forma reglamentària i en compliment del que disposen la Llei de Bases, la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el ROF i la Llei d’Hisendes Locals.

Transferències

La reunió d’aquesta Comissió s’efectuarà sempre que sigui convenient i sota forma reglamentària, en la seva convocatòria, terminis, etc. En compliment del que disposen les Lleis i Reglaments aplicables.

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus és constituïda pel president de la Corporació i pels portaveus dels diferents grups polítics. Es reunirà una vegada cada mes amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, quan es consideri convenient, prèvia convocatòria de la Presidència o a petició dels portaveus.

Caràcter sociolaboral

De conformitat amb els pactes i convenis que regulen les relacions del personal de la Corporació, el Ple es dóna per assabentat de l’existència de les comissions següents:

 • Comissió de seguiment funcionarial.
 • Comissió paritària laboral de la Diputació.

Façana de la Diputació de Lleida. Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26
25007 Lleida
Tel. 973 24 92 00
 • Institut d'Estudis Ilerdencs
 • Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
 • Diputació de Lleida. Patronat Turisme
 • Ara Lleida
 • Promoció econòmica
 • Ceeilleida
 • OAGRTL
 • Escoles Especials
 • GLOBALleida
 • © Diputació de Lleida - Avís legal - Accessibilitat - Contacte - Política de cookies